ORGanizatorzy

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodowe Sympozjum Ortopedyczne z cyklu Foot and Ankle Current Concepts. Tym razem wydarzenie odbędzie się w dniach 27 – 28 marca 2020 roku w hotelu Vienna House Easy w Katowicach.

Kontynuując koncepcję przeglądu aktualnej wiedzy ortopedycznej w zakresie leczenia stawu skokowo-goleniowego i stopy w Komitecie Naukowym zasiądą uznane autorytety przedmiotowej dziedziny. Struktura programu naukowego obejmie sesje robocze z prezentacjami wykładowców. Część wykładów będzie dodatkowo wzbogacona materiałami wideo z operacji. Każda sesja będzie zakończona panelem pytań i odpowiedzi.

Wierzymy, że podobnie jak przed dwoma laty, taka formuła Sympozjum pozwoli na prowadzenie otwartych dyskusji i wspólne wypracowanie konkluzji.
Zakres tematów przewodnich programu zawiera min. patologie ścięgien, operacje naprawcze po urazach, mononeuropatie, przodostopie, jak również zagadnienia z zakresu ortopedii dziecięcej i sportowej.

Jesteśmy przekonani, że Państwa obecność oraz możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami w gronie wykładowców i słuchaczy zapewni niepowtarzalną atmosferę wydarzenia.

Do zobaczenia w Katowicach!

Prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek

Dr n. med. Tomasz Bienek

Komitet orgAnizacyjny

Prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek

Dr n. med. Tomasz Bienek

Data

27-28.03.2020

Miejsce

Hotel Vienna House Easy Katowice

Noclegi

w przygotowaniu

Wykładowcy

PROGRAM

27. 03. 2020 PIĄTEK

8:30 – 8:40  Rozpoczęcie konferencji.

Marek Napiontek

Tomasz Bienek

 8:40 – 9:00 Wykład wprowadzający / Invited lecture.

Miquel Dalmau Pastor

 

SESJA I  9:00 – 10:15 Choroby reumatoidalne / Rheumatoid arthritis

Współpraca ortopedy z reumatologiem / Cooperation between orthopedic surgeon and reumatologist.  

Wojciech Romanowski

Deformacje przodostopia w reumatoidalnym zapaleniu stawów / Forefoot deformities in rheumatoid arthritis. 

Tomasz Bienek  

Zabiegi oszczędzające stawy w RZS / Joint preserving surgery in rheumatoid arthritis. 

Oliver Michelsson

Atrodezy w RZS – czy różnią się od klasycznych ? / Arthrodesis in rhematoid arthritis – are they different from classical ones ? 

Łukasz Kołodziej 

 10:15 – 10:45   PRZERWA KAWOWA

 SESJA II  11:10 – 13:00  Przodostopie / Forefoot

Kiedy koryguję paluch koślawy klasycznie a kiedy małoinwazyjnie ? When I correct hallux valgus classically or miniinvasive ? 

Henryk Liszka

DMOO czy Weil – co wpływa na moją decyzję? /  DMOO or Weil – what factors influence on  my decision? 

Paweł Kołodziejski  

Złamania zmęczeniowe kości śródstopia –  na co jeszcze zwrócić uwagę? / Fatigue fractures of metatarsal bones- what else should we pay attention to?

Krzysztof Bryłka

Zwyrodnienia w stawie Lisfranca / Athrosis in Lisfranc joint.

Luke Cicchinelli

Artrodeza m. Lapidus  – od czego zależy jej zastosowanie? /  Lapidus arthrodesis – when to use it?

Peter Bock

Rekonstrukcje deformacji w stawach śródstopno –  palcowych /  Reconstruction in metatarso- phalangeal deformities.

Bernhard Devos Bevernage

Film: Operacje stawów rzekomych trzeszczki przyśrodkowej i bocznej / Video: operation of  medial and lateral sessamoids nonunion.

Tomasz Bienek

12:45 – 13:45 LUNCH

SESJA III 13:45 – 15:30 Urazy stawu skokowo-goleniowego u dzieci i młodzieży / Ankle injuries in children and adolescents.

Czy to na pewno uraz? Stopa dziecięca na SOR-ze – wątpliwości i dylematy / Does it trauma? Child’s foot in emergency room – doubts and dillemmas.

Barbara Jasiewicz

Ostre urazy stawu skokowo-goleniowego w wieku rozwojowym / Acute injuries of the ankle in children and adolescents.

Bartłomiej Kowalczyk

Leczenie złamań nasadowych w obrębie stopy i stawu skokowo- goleniowego / Treatment of epiphyseal fracture of the foot and ankle.

Elena Samaila

Przewlekłe/przeciążeniowe zespoły bólowe stopy i stawu skokowo-goleniowego u dzieci i młodzieży / Persistent pain syndromes of the foot and ankle in children and adolescents.

Bartłomiej Kowalczyk

Leczenie następstw uszkodzenia chrzastki wzrostowej stawu skokowo-goleniowego / Sequels treatment of growth plate injuries of the ankle.

Marek Napiontek

Urazy stopy i stawu skokowego bez wypadku. Dziecko maltretowane / Non accidental paedriatric foot and ankle trauma. Abused child.

Dominik Ławniczak

Dziecięca stopa i staw skokowy – procesy i odszkodowania/ Paediatric foot and ankle ligitation.

Dominik Ławniczak

SESJA IV  15:30 – 17:30 Chirurgia małoinwazyjna. Sesja GRECMIP / Mininvasive surgery – GRECMIP session.

Bezpieczne dostępy w chirurgii tyłostopia / Safe approaches to hindfoot MIS surgery.

Miquel Dalmau Pastor

Osteotomie przezskórne pięty / Miniinvasive calcaneal osteotomies.

Piotr Chomicki-Bindas

Chirurgia miniinwazyjna w leczeniu deformacji Haglunda i przyczepowej tendinopatii Achillesa / MIS approach to Haglund deformity and insertional Achilles tendinopathy.

Guillaume Cordier

Osteotomie mininwazyjne w leczeniu deformacji palców – dlaczego są lepsze niż operacje klasyczne? / MIS correction of lesser toes deformities, why is it better than open?

 Vlatka Andric

 Deformacja bunionette – dlaczego preferuję MIS? / Bunionette deformity – why I prefer MIS?

 Andrzej Warzocha

 28. 03. 2020 SOBOTA

 SESJA V 9:00 – 10:45 Trauma

Złamania kości piętowej – aktualne możliwości leczenia / Calcaneal fracture. State of art.

Elena Samaila 

Gwóźdź w leczeniu złamań kości piętowej – czy są granice jego zastosowania? /  Nail in the treatment of calcaneal fractures – are there limits in the application?

Mirosław Falis

Dostępy tylny w leczeniu złamań kostek – kiedy go stosuję? / Posterior approach in malleolus fractures – when do I use it?

Wojciech Ambroży

Osteotomie w leczeniu powikłanych złamań kostek / Osteotomies in the treatment of ankle fractures complications.

Peter Bock

Osteotomie w leczeniu zastarzałych urazów w stawie Lisfranca / Osteotomies in the neglected Lisfranc injury treatment.

 Oliver Michelsson  

Rekonstrukcje w zastarzałych urazach tyłostopia Reconstructions in the neglected hindfoot injury treatment

Luke Cicchinelli

10:45 – 11:15   PRZERWA KAWOWA

 SESJA VI  11:10 – 13:00 Schorzenia tkanek miękkich / Soft tissue disseases.

Operacje  w niestabilności bocznej stawu skokowego – czy zabiegi artroskopowe mają przewagę nad klasycznym dostępem? / Arthroscopic lateral ankle ligament reconstruction or repair – are there advantages over classical techniques?

Guilaume Cordier

Niestabilność przyśrodkowa stopy i stawu skokowego ( deltoideum, spring ligament) – możliwości leczenia / Medial ankle instabillity ( deltoideum, spring ligament) – treatment possibilities.

Bernhard Devos Bevernage 

Odbudowa uszkodzeń chrzęstnych w stawie skokowym – czym różni się od zabiegów w stawie kolanowym? / Reconstruction of cartilage lesions in ankle joint – in what way the knee joint?

 Bogusław Sadlik

Ostre i zastarzałe zwichnięcie ścięgien m. strzałkowych – czy są różnice w postępowaniu? / Acute and neglected peroneal tendons dislocation – are the differences in the treatment protocol?

Andrzej Mioduszewski

Tendinopatia ścięgien mięśni strzałkowych – czy leczyć tylko ścięgno? Peroneal tendons tendinopathy – should we repair only the tendon?

Mikołaj Wróbel

13:15 – 13:30 ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM / CLOSING 

13:30 – 14:30 LUNCH BOX

PATRONAT