ORGanizatorzy

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodowe Sympozjum Ortopedyczne z cyklu Foot and Ankle Current Concepts. Tym razem wydarzenie odbędzie się w dniach 27 – 28 marca 2020 roku w hotelu Vienna House Easy w Katowicach.

Kontynuując koncepcję przeglądu aktualnej wiedzy ortopedycznej w zakresie leczenia stawu skokowo-goleniowego i stopy w Komitecie Naukowym zasiądą uznane autorytety przedmiotowej dziedziny. Struktura programu naukowego obejmie sesje robocze z prezentacjami wykładowców. Część wykładów będzie dodatkowo wzbogacona materiałami wideo z operacji. Każda sesja będzie zakończona panelem pytań i odpowiedzi.

Wierzymy, że podobnie jak przed dwoma laty, taka formuła Sympozjum pozwoli na prowadzenie otwartych dyskusji i wspólne wypracowanie konkluzji.
Zakres tematów przewodnich programu zawiera min. patologie ścięgien, operacje naprawcze po urazach, mononeuropatie, przodostopie, jak również zagadnienia z zakresu ortopedii dziecięcej i sportowej.

Jesteśmy przekonani, że Państwa obecność oraz możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami w gronie wykładowców i słuchaczy zapewni niepowtarzalną atmosferę wydarzenia.

Do zobaczenia w Katowicach!

Prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek

Dr n. med. Tomasz Bienek

Komitet orgAnizacyjny

Prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek

Dr n. med. Tomasz Bienek

Data

27-28.03.2020

Miejsce

Hotel Vienna House Easy Katowice

Noclegi

w przygotowaniu

Wykładowcy

PROGRAM

27. 03. 2020 PIĄTEK

8:30 Rozpoczęcie konferencji.

SESJA I  8:40 – 10:40 Ortopedia i traumatologia dziecięca. Dyskusja.

10:40 – 11:10   PRZERWA KAWOWA

SESJA II  11:10 – 13:00 Ortopedia i traumatologia urazowa. Dyskusja.

13:00 – 14:00  PRZERWA LUNCH

SESJA III  14:00 – 15:30 Rekonstrukcje pourazowe. Dyskusja.

SESJA IV  15:30 – 17:30 Reumoortopedia i powikłania cukrzycy. Dyskusja

 28. 03. 2020 SOBOTA

SESJA V  9:00 – 10:15 Deformacje przodostopia. Dyskusja

SESJA VI  10:15 – 11:45 Medycyna sportowa. Dyskusja

11:45 – 12:15 PRZERWA KAWOWA

Sesja VII  12:15 – 13:40   GRECMIP

13:40  Zakończenie sympozjum.

13:30 – 14:30  Lunch box wyjazdowy

PATRONAT