ORGANISATORS

Szanowni Koleżanki  i Koledzy,

Z przyjemnością informuję, że mimo zawirowań związanych z pandemią termin naszego Sympozjum – 26- 27.02.2021 pozostaje bez zmian. Niemniej, biorąc pod uwagę nadal obowiązujące obostrzenia zmieniamy formułę wydarzenia. Zdecydowaliśmy się przeprowadzić Sympozjum wyłącznie w wersji on- line. Oczywiście część merytoryczna pozostaje bez zmian! Dodatkowo witamy w gronie wykładowców kolejnych kolegów z Austrii, Holandii i Francji.
Wierzymy, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.
Struktura programu naukowego obejmie sesje robocze z prezentacjami wykładowców. Część wykładów będzie dodatkowo wzbogacona materiałami wideo z operacji. Sesje będą zakończone panelem pytań i odpowiedzi w formie czatu z prowadzącymi.
The scope of the leading themes encompasses tendon pathologies, repair surgeries after injuries, mononeuropathies, the forefoot and issues concerning paediatric and sports orthopaedics.

 

Prof. Marek Napiontek, MD PhD

Tomasz Bienek, MD PhD

SCENTIFIC COMMITTE

Prof. Marek Napiontek, MD PhD

Tomasz Bienek, MD PhD

Date

26-27.02.2021

WYKŁADY DOSTĘPNE DO 30 CZERWCA 2021

 

Konferencja

Online

Lecturers

PROGRAM

26.02. 2021 PIĄTEK

8:30 – 8:40  Opening

Marek Napiontek

Tomasz Bienek

 8:40 – 9:00 .Invited lecture. Ankle instability anatomy

Miquel Dalmau Pastor

SESJA I  9:00 – 10:30 Soft tissue disseases - BOGUSŁAW SADLIK 

Arthroscopic lateral ankle ligament reconstruction or repair – are there advantages over classical techniques?

Guilaume Cordier

DYSKUSJA / DISCUSSION

Medial ankle instabillity ( deltoideum, spring ligament) – treatment possibilities.

Aleksas Makulavicius

DYSKUSJA / DISCUSSION

Reconstruction of cartilage lesions in ankle joint – in what way the knee joint?

 Bogusław Sadlik

DYSKUSJA / DISCUSSION

Acute and neglected peroneal tendons dislocation – are the differences in the treatment protocol?

Andrzej Mioduszewski

DYSKUSJA / DISCUSSION

Peroneal tendons tendinopathy – should we repair only the tendon?

Mikołaj Wróbel

DYSKUSJA / DISCUSSION

 10:30 – 11:00   PRZERWA KAWOWA / coffee break

 SESJA II  11:00 – 12:40  Forefoot - PAWEŁ KOŁODZIEJSKI, HENRYK LISZKA 

When I correct hallux valgus classically or miniinvasive? 

Henryk Liszka

DYSKUSJA / DISCUSSION

DMMO or Weil – what factors influence on my decision? 

Paweł Kołodziejski  

DYSKUSJA / DISCUSSION

Fatigue fractures of metatarsal bones- what else should we pay attention to?

Krzysztof Bryłka

DYSKUSJA / DISCUSSION

Artrodeza m. Lapidus  – od czego zależy jej zastosowanie? / Lapidus arthrodesis – when to use it ?  

Peter Bock

DYSKUSJA / DISCUSSION

Film: Operacje stawów rzekomych trzeszczki przyśrodkowej i bocznej / Video: operation of  medial and lateral sessamoids non union 

Tomasz Bienek

DYSKUSJA / DISCUSSION

12:40 – 13:10 LUNCH

SESJA III 13:10 – 15:10 Urazy stawu skokowo-goleniowego u dzieci i młodzieży / Ankle injuries in children and adolescents

Does it trauma? Child’s foot in emergency room – doubts and dillemmas.

Barbara Jasiewicz

DYSKUSJA / DISCUSSION

Acute injuries of the ankle in children and adolescents.

Bartłomiej Kowalczyk

DYSKUSJA / DISCUSSION

Persistent pain syndromes of the foot and ankle in children and adolescents.

Bartłomiej Kowalczyk

DYSKUSJA / DISCUSSION

Sequels treatment of growth plate injuries of the ankle.

Marek Napiontek

DYSKUSJA / DISCUSSION

Non accidental paedriatric foot and ankle trauma. Abused child.

Dominik Ławniczak

DYSKUSJA / DISCUSSION

Paediatric foot and ankle ligitation.

Dominik Ławniczak

DYSKUSJA / DISCUSSION

15:10 – 15:20   PRZERWA KAWOWA / coffee break

SESJA IV  15:20 – 17:00 Chirurgia małoinwazyjna. Sesja GRECMIP / Mininvasive surgery – GRECMIP session.- Sala Opal

Safe approaches to hindfoot MIS surgery.

Miquel Dalmau Pastor

DYSKUSJA / DISCUSSION

Miniinvasive calcaneal osteotomies.

Joel Vernois

DYSKUSJA / DISCUSSION

MIS approach to Haglund deformity and insertional Achilles tendinopathy.

Guillaume Cordier

DYSKUSJA / DISCUSSION

MIS correction of lesser toes deformities, why is it better than open?

Piotr Chomicki – Bindas

DYSKUSJA / DISCUSSION

Bunionette deformity – why I prefer MIS?

 Andrzej Warzocha

DYSKUSJA / DISCUSSION

 27.02.2021 SOBOTA

 SESJA V 9:00 – 11:00 Trauma- MIROSŁAW FALIS 

Osteotomie w leczeniu powikłanych złamań kostek / Osteotomies in the treatment of ankle fractures complications.

Aleksas Makulavicius

DYSKUSJA / DISCUSSION

Gwóźdź w leczeniu złamań kości piętowej – czy są granice jego zastosowania ? / Nail in the treatment of calcaneal fractures – are there limits in the application?

Mirosław Falis

DYSKUSJA / DISCUSSION

Dostępy tylny w leczeniu złamań kostek – kiedy go stosuję? / Posterior approach in malleolus fractures – when do I use it?

Wojciech Ambroży

Złamania kości piętowej – aktualne możliwości leczenia / Calcaneal fracture. State of art.

Elena Samaila

Leczenie złamań nasadowych w obrębie stopy i stawu skokowo- goleniowego / Treatment of epiphyseal fracture of the foot and ankle 

Elena Samaila

Urazy na wysokości stawu Lisfranca – dlaczego WBCT jest istotne / Lisfranc injuries – dia    gnostics with WB-CT

 Oliver Michelsson  

Rekonstrukcje zastarzałych uszkodzeń stawu Lisfranca / Osteotomies in the neglected Lisfranc injury treatment

Oliver Michelsson

DYSKUSJA / DISCUSSION

11:00 – 11:15   PRZERWA KAWOWA / coffee break

 SESJA VI  11:15 – 12:15 Rheumatoid arthritis - TOMASZ BIENEK, ŁUKASZ KOŁODZIEJ

Współpraca ortopedy z reumatologiem / Cooperation between orthopedic surgeon and reumatologist.  

Wojciech Romanowski

Deformacje przodostopia w reumatoidalnym zapaleniu stawów / Forefoot deformities in rheumatoid arthritis. 

Tomasz Bienek  

Osteotomie i artrodezy tyłostopia w chorobach reumatoidalnych / Hindfoot osteotomies and arthrodesis in rheumatoid diseases

Łukasz Kołodziej 

DYSKUSJA / DISCUSSION

SESJA VII  12:15 – 13:30 Stopa wydrążona/ stopa końsko- szpotawa  / Cavus foot / cavo- varus foot

Naprawa chrząstki stawowej z jednoczesną korekcją tyłostopia / Cartilage ankle repair with simultaneous hindfoot correction 

Joris Hermus

Proteza stawu skokowego przy towarzyszącym zaburzeniu osi kończyny / Prothesis in ankle arthritis with accompanying abnormal  hindfoot position

Joris Hermus

Osteotomia unosząca I kość śródstopia w korekcji stopy wydrążonej / Raising the 1 st metatarsal as a simple method of cavus foot treatment

Marek Napiontek

Zabiegi oszczędzające stawy w korekcji stopy końsko- szpotawej /  Joint preserving surgical treatment of cavo- varus deformity 

Marek Napiontek

DYSKUSJA / DISCUSSION

13:30 – 13:45 ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM

 

 

PATRONATE

PATRONAT medialny